Article aparegut a la Revista AVIACIÓN,  Nº 10  Data: 15, setembre. 1910 Pàg. 118
procedent de l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona - e-mail:
arxiuhistoric@mail.bcn.cat