Fotògraf: Josep Boixadera, publicada per Impremta Josep Obradors - Arxiu: Josep Llàcer Sallarès  
Interior del recinte del Centre Català de Sabadell on s'instal·là l'exposició. 

Tal com s'indica dalt de la imatge, en els amplis salons del Centre Català de Sabadell, situat al número 75 de la Rambla de la Ciutat, on avui s'hi troba l'edifici de sindicats cantonada carrer de Lacy, va ser instal·lada l'Exposició d'Aerinàutica i Aviació. Sent inaugurada per les autoritats municipals, que foren acompanyades per la junta directiva del Centre Català amb ple, a dos quarts de deu del vespre del dia 31 de juliol de l'any 1910. 
    A la pàgina 4 del periòdic
Revista de Sabadell
del dia 9 de juny del 1910 hi trobem publicada la convocatòria amb les bases per a concursar, on es convida a tots els interessats a presentar els seus models, plànols, i demés projectes i dissenys aeris per la mostra aeronàutica. El nou nat Diari de Sabadell d'aquella època, feia només vuit dies que el seu primer número havia vist la llum, òbviament, s'hi va afegí per difondre la noticia de l'exposició. També la Revista AVIACIÓN de Barcelona, va publicar un article referit a l'exposició sabadellenca al seu número del dia 1 de setembre d'aquell any de 1910.
    L'enginyer Gaspar Brunet, conegut pels seus projectes de planadors i el frustrat intent de fer volar un biplà amb motor a l'hipòdrom de Can Tunis l'any anterior, també s'hi va afegir.
   La iniciativa d'organitzar l'exposició responia al fet que, un altre certamen aeronàutic havia estat celebrat a Barcelona sota el nom de:
1ª Exposición de Aeronáutica en España, entre els mesos de març i abril anteriors, que havia tingut lloc al Saló Reig, al Passeig de Gràcia número 27. Mostra, la qual responia al gran interès que havia despertat en la població catalana el primer vol que un avió havia efectuat en tot l'estat espanyol el dia 11 de febrer d'aquell mateix any a l'hipòdrom de Can Tunis de la ciutat comtal, on una bona colla de sabadellencs foren testimonis d'aquell extraordinari esdeveniment aeri.
    L'avioneta era un monoplà
Bleriot XI pilotat pel francès Julien Mamet que ostentava el dissetè títol de pilot de França. El Bleriot era propietat de l'uruguaià Mario García Cames que el tenia situat a l'escola d'aeronàutica de Pau (França), i l'Asociación de Locomoción Aérea de Barcelona, Plaça de Catalunya, 20 Pral., institució fundada el 1908, per, entre altres, els senyors Joan Sardà i Ballester i el famós astrònom en Josep Comas i Solà, va tenir la iniciativa d'organitzar la vinguda a la ciutat comtal del pilot Mamet amb el Bleriot XI de l'uruguaià. Un model d’avió igual havia travessat el Canal de la Manxa el dia 25 de juliol de l’any anterior, el 1909, quan el propi Louis Bleriot, amb aquest model d'avió, va fer el transcendent primer salt aeri entre França i Anglaterra, en un vol de 35 quilòmetres de recorregut, emprant un temps de 23 minuts en total.
    L'escola d'aviació de Pau, d'on procedien en Mamet i l'aeroplà, va ser fundada pels germans
Wilbur i Orville Wright, quan varen visitar França junt amb el seu biplà nomenat Flyer, amb el qual, contradient les lleis de la física, el 17 de desembre de l'any 1903 feren volar per primera vegada a la història de la humanitat aquell objecte amb ales més pesat que l’aire, quan les autoritats acadèmiques de la ciència afirmaven que mai seria possible que un objecte més pesat que l’aire volés. Heus ací com, l'agosarat invent dels germans Wright feia arribar el seu transcendent missatge pel futur de l'aeronàutica fins Sabadell
.

Diari de Sabadell publica la notícia
commemorant el centenari de l'exposició.


Article del centenari exposició a Sabadell.

Entre l'agost i el setembre del 1910,
l'Asociación de Locomoción Aèrea de Barcelona proposa
a l'Ajuntament de Sabadell crear

un aeròdrom permanent en el seu municipi.