Diari de Sabadell, dissabte, 3 de setembre del 1910 - pàg. 2
Arxiu Històric de Sabadell: MFL 131 - e-mail:
ahs@ajsabadell.cat