Diari de Sabadell, dissabte, 10 de setembre del 1910 - Portada i pàg. 2
Arxiu Històric de Sabadell: MFL 131 - e-mail: ahs@ajsabadell.cat