Diari de Sabadell, dimarts, 6 de setembre del 1910 - pàg. 2
Arxiu Històric de Sabadell: MFL 131
e-mail: ahs@ajsabadell.cat